plane

Centrum prasowe

Axence wybiera Planet PR

/ 21 listopada 2013 /

LogoAxence

Agencja Planet PR, należąca do międzynarodowej sieci niezależnych agencji GlobalCOM-PR Network, rozpoczęła współpracę z firmą Axence – polskim producentem oprogramowania do kompleksowego zarządzania sieciami komputerowymi.

Do zadań Planet PR należy pełna obsługa w zakresie relacji z mediami, prowadzenie działań wizerunkowych dla wszystkich kategorii produktów oraz wsparcie eventów specjalnych. Ważnym aspektem kampanii będzie edukacja rynku w zakresie korzyści, jakie przynosi stosowanie nowoczesnych rozwiązań do monitoringu i diagnostyki sieci komputerowych w firmach i instytucjach, niezależnie od profilu ich działalności.

Klient wybrał agencję ze względu na jej doświadczenie w segmencie software. Umowa została podpisana na rok. Z ramienia agencji za obsługę Axence odpowiedzialne są Magdalena Wymazała i Dorota Rak z działu Consumer and Lifestyle.

Axence wybiera Planet PR

/ 21 listopada 2013 /

LogoAxence

Agencja Planet PR, należąca do międzynarodowej sieci niezależnych agencji GlobalCOM-PR Network, rozpoczęła współpracę z firmą Axence – polskim producentem oprogramowania do kompleksowego zarządzania sieciami komputerowymi.

Do zadań Planet PR należy pełna obsługa w zakresie relacji z mediami, prowadzenie działań wizerunkowych dla wszystkich kategorii produktów oraz wsparcie eventów specjalnych. Ważnym aspektem kampanii będzie edukacja rynku w zakresie korzyści, jakie przynosi stosowanie nowoczesnych rozwiązań do monitoringu i diagnostyki sieci komputerowych w firmach i instytucjach, niezależnie od profilu ich działalności.

Klient wybrał agencję ze względu na jej doświadczenie w segmencie software. Umowa została podpisana na rok. Z ramienia agencji za obsługę Axence odpowiedzialne są Magdalena Wymazała i Dorota Rak z działu Consumer and Lifestyle.