plane

Centrum prasowe

Kontakt dla mediów

 • Lukasz Wilczynski
  Łukasz Wilczyński

  tel. 516 036 036

  l.wilczynski (@) planetpr.pl

 • AWmini
  Anna Watza

  tel. 516 086 086

  a.watza (@) planetpr.pl

 • Podraza
  Urszula Podraza

  tel. 606 380 677

  u.podraza (@) planetpr.pl

 • Szymon_Szymczyk_m
  Szymon Szymczyk

  tel. 602 701 061

  s.szymczyk (@) planetpr.pl

 • Joanna_frejus
  Joanna Frejus

  tel. 503 168 642

  j.frejus (@) planetpr.pl

 • Grzegorz_Spiewak_mm
  Grzegorz Śpiewak

  tel. 666 300 054

  g.spiewak (@) planetpr.pl

 • Worytko_M1
  Magda Worytko

  tel. 666 300 014

  m.worytko (@) planetpr.pl

 • Edyta_m
  Edyta Lenart

  tel. 731 431 302

  e.lenart (@) planetpr.pl

 • MU-foto-mini
  Michał Urbanik

  tel. 666 300 053

  m.urbanik (@) planetpr.pl

pobierz materiały

pobierz zdjęcia

 • Raport

Badanie potencjału robotyczno-kosmicznego w Polsce

/ 29 listopada 2016 /

Raport

Potencjał intelektualny i kadrowy, pojawiające się możliwości rozwoju oraz rosnące szanse zatrudnienia w branży – tego m.in. dotyczy pierwszy „Raport nt. potencjału sektora robotyczno-kosmicznego w Polsce”. W badaniu udział wzięło ponad 100 młodych konstruktorów łazików marsjańskich. Analizie poddanych zostało także 50 przedsiębiorstw z polskiego sektora kosmicznego. Dane ilościowe uzupełniły wypowiedzi ekspertów, m.in. przedstawicieli ministerstw, agencji rządowych, oraz reprezentantów samorządów.

 

Jedną z najważniejszych części raportu stanowiło badanie potencjału członków zespołów robotycznych, biorących udział w prestiżowych konkursach łazików marsjańskich University Rover Challenge i European Rover Challenge. Ankietowani podkreślali wysoki walor edukacyjny tego typu zawodów, gdyż ich formuła jest maksymalnie zbliżona do realnych projektów realizowanych przez branżę kosmiczną i skłania studentów do wykraczania poza wymagane przez ich uczelnie ramy programu nauczania, a tym samym do zdobywania unikatowych umiejętności i wiedzy wyróżniających ich na rynku pracy. „Idea powstania raportu pojawiła się tuż po zakończeniu drugiej edycji European Rover Challenge – konkursu, którego znaczenie, jako akceleratora kariery i platformy biznesowej zaczęło wyraźnie rosnąć. Dane zebrane w Raporcie nie tylko diagnozują sektor robotyczno-kosmiczny w Polsce, ale pozwalają na podjęcie właściwych działań wspierających przyszłe kadry” – mówi Łukasz Wilczyński, prezes Europejskiej Fundacji Kosmicznej, pomysłodawca raportu.

 

Zestawienie zasobów przyszłych kadr robotycznych z potencjałem i kompetencjami firm działających w coraz szybciej rozwijającej się polskiej branży kosmicznej, stało się naturalnym rozwinięciem badania. „Statystyki wyraźnie wskazują, że najliczniejszą grupę wśród podmiotów z największym potencjałem kosmicznym stanowią małe i średnie przedsiębiorstwa, kolejno są instytuty badawcze oraz duże przedsiębiorstwa. Przeważający charakter ich specjalizacji to aplikacje satelitarne i software. Zebranie takich danych, umożliwia określanie potrzeb i pożądanych kierunków rozwoju tej gałęzi przemysłu”– podkreśla znaczenie raportu dr Anna Kacprzyk, Dyrektor Departamentu Usług Proinnowacyjnych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

Na potrzeby raportu przeprowadzono także dziesięć wywiadów z decydentami i specjalistami działającymi w obszarze sektora kosmicznego i okołokosmicznego. Eksperci zgodzili się, że przystąpienie Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej w 2012 roku, stworzyło wiele nowych szans rozwoju sektora komicznego w Polsce. „Znaczenie tej gałęzi przemysłu rośnie, ale jest jeszcze wiele do zrobienia. Potrzebujemy więcej doświadczonych ekspertów, potrafiących prowadzić skomplikowane projekty. Aby stać się liczącym graczem na rynku kosmicznym, Polska musi stworzyć odpowiednie warunki studiowania i rozwoju kariery w tym sektorze” – zauważa dr Aleksandra Bukała, Dyrektor Generalny SENER Polska, jednego z liderów polskiego sektora kosmicznego.

 

W Raporcie, swoimi spostrzeżeniami nt. poziomu kadr, szans rozwoju, działań, jakie powinny podejmować uczelnie oraz konkursów robotycznych URC/ERC podzielili się: Jadwiga Emilewicz – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, dr Piotr Dardziński – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Paweł Wojtkiewicz – Prezes Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego, dr Aleksandra Bukała – Dyrektor Generalny SENER Polska, dr Anna Kacprzyk – Dyrektor Departamentu Usług Proinnowacyjnych PARP, Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego, zespół Polish Space Professionals Associations, Michał Szaniawski – Wiceprezes Zarządu ARP S.A., Krzysztof Kanawka – Inwestor Blue Dot Solutions oraz Piotr Węclewski – Specjalista branży kosmicznej, przewodniczący składu sędziowskiego konkursu ERC.

 

Partnerami projektu „Raport dotyczący potencjału i możliwości rozwoju branży kosmiczno – robotycznej w Polsce” są: Europejska Fundacja Kosmiczna, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Planet PR i Link To Poland.

 

Raport do pobrania dostępny jest na stronie internetowej PARP.


Badanie potencjału robotyczno-kosmicznego w Polsce

/ 29 listopada 2016 /

Raport

Potencjał intelektualny i kadrowy, pojawiające się możliwości rozwoju oraz rosnące szanse zatrudnienia w branży – tego m.in. dotyczy pierwszy „Raport nt. potencjału sektora robotyczno-kosmicznego w Polsce”. W badaniu udział wzięło ponad 100 młodych konstruktorów łazików marsjańskich. Analizie poddanych zostało także 50 przedsiębiorstw z polskiego sektora kosmicznego. Dane ilościowe uzupełniły wypowiedzi ekspertów, m.in. przedstawicieli ministerstw, agencji rządowych, oraz reprezentantów samorządów.

 

Jedną z najważniejszych części raportu stanowiło badanie potencjału członków zespołów robotycznych, biorących udział w prestiżowych konkursach łazików marsjańskich University Rover Challenge i European Rover Challenge. Ankietowani podkreślali wysoki walor edukacyjny tego typu zawodów, gdyż ich formuła jest maksymalnie zbliżona do realnych projektów realizowanych przez branżę kosmiczną i skłania studentów do wykraczania poza wymagane przez ich uczelnie ramy programu nauczania, a tym samym do zdobywania unikatowych umiejętności i wiedzy wyróżniających ich na rynku pracy. „Idea powstania raportu pojawiła się tuż po zakończeniu drugiej edycji European Rover Challenge – konkursu, którego znaczenie, jako akceleratora kariery i platformy biznesowej zaczęło wyraźnie rosnąć. Dane zebrane w Raporcie nie tylko diagnozują sektor robotyczno-kosmiczny w Polsce, ale pozwalają na podjęcie właściwych działań wspierających przyszłe kadry” – mówi Łukasz Wilczyński, prezes Europejskiej Fundacji Kosmicznej, pomysłodawca raportu.

 

Zestawienie zasobów przyszłych kadr robotycznych z potencjałem i kompetencjami firm działających w coraz szybciej rozwijającej się polskiej branży kosmicznej, stało się naturalnym rozwinięciem badania. „Statystyki wyraźnie wskazują, że najliczniejszą grupę wśród podmiotów z największym potencjałem kosmicznym stanowią małe i średnie przedsiębiorstwa, kolejno są instytuty badawcze oraz duże przedsiębiorstwa. Przeważający charakter ich specjalizacji to aplikacje satelitarne i software. Zebranie takich danych, umożliwia określanie potrzeb i pożądanych kierunków rozwoju tej gałęzi przemysłu”– podkreśla znaczenie raportu dr Anna Kacprzyk, Dyrektor Departamentu Usług Proinnowacyjnych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

Na potrzeby raportu przeprowadzono także dziesięć wywiadów z decydentami i specjalistami działającymi w obszarze sektora kosmicznego i okołokosmicznego. Eksperci zgodzili się, że przystąpienie Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej w 2012 roku, stworzyło wiele nowych szans rozwoju sektora komicznego w Polsce. „Znaczenie tej gałęzi przemysłu rośnie, ale jest jeszcze wiele do zrobienia. Potrzebujemy więcej doświadczonych ekspertów, potrafiących prowadzić skomplikowane projekty. Aby stać się liczącym graczem na rynku kosmicznym, Polska musi stworzyć odpowiednie warunki studiowania i rozwoju kariery w tym sektorze” – zauważa dr Aleksandra Bukała, Dyrektor Generalny SENER Polska, jednego z liderów polskiego sektora kosmicznego.

 

W Raporcie, swoimi spostrzeżeniami nt. poziomu kadr, szans rozwoju, działań, jakie powinny podejmować uczelnie oraz konkursów robotycznych URC/ERC podzielili się: Jadwiga Emilewicz – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, dr Piotr Dardziński – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Paweł Wojtkiewicz – Prezes Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego, dr Aleksandra Bukała – Dyrektor Generalny SENER Polska, dr Anna Kacprzyk – Dyrektor Departamentu Usług Proinnowacyjnych PARP, Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego, zespół Polish Space Professionals Associations, Michał Szaniawski – Wiceprezes Zarządu ARP S.A., Krzysztof Kanawka – Inwestor Blue Dot Solutions oraz Piotr Węclewski – Specjalista branży kosmicznej, przewodniczący składu sędziowskiego konkursu ERC.

 

Partnerami projektu „Raport dotyczący potencjału i możliwości rozwoju branży kosmiczno – robotycznej w Polsce” są: Europejska Fundacja Kosmiczna, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Planet PR i Link To Poland.

 

Raport do pobrania dostępny jest na stronie internetowej PARP.


pobierz materiały

pobierz zdjęcia

 • Raport

Kontakt dla mediów

 • Lukasz Wilczynski
  Łukasz Wilczyński

  tel. 516 036 036

  l.wilczynski (@) planetpr.pl

 • AWmini
  Anna Watza

  tel. 516 086 086

  a.watza (@) planetpr.pl

 • Podraza
  Urszula Podraza

  tel. 606 380 677

  u.podraza (@) planetpr.pl

 • Szymon_Szymczyk_m
  Szymon Szymczyk

  tel. 602 701 061

  s.szymczyk (@) planetpr.pl

 • Joanna_frejus
  Joanna Frejus

  tel. 503 168 642

  j.frejus (@) planetpr.pl

 • Grzegorz_Spiewak_mm
  Grzegorz Śpiewak

  tel. 666 300 054

  g.spiewak (@) planetpr.pl

 • Worytko_M1
  Magda Worytko

  tel. 666 300 014

  m.worytko (@) planetpr.pl

 • Edyta_m
  Edyta Lenart

  tel. 731 431 302

  e.lenart (@) planetpr.pl

 • MU-foto-mini
  Michał Urbanik

  tel. 666 300 053

  m.urbanik (@) planetpr.pl