plane

Centrum prasowe

Kontakt dla mediów

 • Lukasz Wilczynski
  Łukasz Wilczyński

  tel. 516 036 036

  l.wilczynski (@) planetpr.pl

 • AWmini
  Anna Watza

  tel. 516 086 086

  a.watza (@) planetpr.pl

 • Podraza
  Urszula Podraza

  tel. 606 380 677

  u.podraza (@) planetpr.pl

 • Szymon_Szymczyk_m
  Szymon Szymczyk

  tel. 602 701 061

  s.szymczyk (@) planetpr.pl

 • Joanna_frejus
  Joanna Frejus

  tel. 503 168 642

  j.frejus (@) planetpr.pl

 • Grzegorz_Spiewak_mm
  Grzegorz Śpiewak

  tel. 666 300 054

  g.spiewak (@) planetpr.pl

 • Worytko_M1
  Magda Worytko

  tel. 666 300 014

  m.worytko (@) planetpr.pl

 • Edyta_m
  Edyta Lenart

  tel. 731 431 302

  e.lenart (@) planetpr.pl

 • MU-foto-mini
  Michał Urbanik

  tel. 666 300 053

  m.urbanik (@) planetpr.pl

pobierz materiały

pobierz zdjęcia

 • logotyp 2010 -300 dpi
 • box_nvision_pro
 • Axence_logo

Polski Tytoń z Agentami nVision

/ 28 stycznia 2015 /

box_nvision_pro

Informacje ogólne

Polski Tytoń to jeden z największych ogólnopolskich dystrybutorów wyrobów tytoniowych oraz produktów FMCG. Posiada kilkudziesięcioletnią historią działalności w branży. W ofercie spółki z Radomia znajdują się również usługi logistyczne (magazynowanie, picking i konfekcjonowanie czy dowóz) oraz usługi dla handlu, które realizowane są za pomocą wielofunkcyjnych terminali. Tysiące produktów i sieć dystrybucyjna obejmująca obszar całej Polski umożliwia obsługę kilkunastu tysięcy punktów sprzedaży w obrębie całego kraju. Sprzedaż realizowana jest w Zakładach Sprzedaży oraz poprzez przedstawicieli terenowych, którzy docierają bezpośrednio do klientów. Spółka pracuje ciągle nad polepszeniem jakości świadczonych usług, by jak najlepiej dopasować się do wymagającego odbiorcy. Inwestując w szkolenia kadry i modernizację systemu, chce gwarantować usługi na najwyższym poziomie.

 

Problemy, które należało rozwiązać

Jednym z wyzwań, którym Dział Informatyki Polskiego Tytoniu musiał stawić czoła, były oddziały terenowe, odpowiedzialne za dystrybucję towarów na teren całego kraju. Spółka z siedzibą główną w Radomiu, posiada na terenie Polski sieć Zakładów Sprzedaży i kilkaset pojazdów dostawczych. Każda z lokalnych siedzib, ma swój system do zarządzania siecią, niesprzężony z innymi oddziałami. Koniecznym stało się zatem znalezienie narzędzia, które umożliwiłoby kontrolowanie procesów zachodzących  w sieci, w poszczególnych filiach.

Kolejnym obszarem zainteresowań było monitorowanie zasobów sprzętowych, między innymi  serwerowni i poszczególnych stacji roboczych.  Wytyczne odnośnie przechowywania danych oraz konsekwencje ich nieprzestrzegania, często nie są jasne dla pracowników. Instalacja nielicencjonowanego lub szkodliwego oprogramowania, mogła doprowadzić do wielu zagrożeń, takich jak narażenia bezpieczeństwa danych przedsiębiorstwa, a nawet ich wycieku.

Trzecią kwestią, którą wzięto pod lupę, było użytkowanie komputerów i urządzeń sieciowych przez pracowników. Zespół pracujący w spółce poinstruowany był o zakazie podłączania własnych nośników z danymi do sprzętu, na którym pracują, jednak nie wszyscy się do tego stosowali. Problemy dotyczyły również konserwacji sprzętu. Niesprawne urządzenia, nieaktywne licencje na programy czy nieświadomie wprowadzone przez użytkowników zmiany w ustawieniach, doprowadzić mogły do naruszenia bezpieczeństwa sieci. By pomóc pracownikowi w rozwiązaniu kwestii sprzętowych, specjaliści IT Polskiego Tytoniu, musieli liczyć się z tym, iż wiedza zespołu często nie jest wystarczająca do zdiagnozowania problemu. W konsekwencji  nawet najdrobniejsza usterka wymagała porady i przyjazdu informatyka. Taki system rozwiązywania problemów, jest nie tylko czasochłonny, ale  również kosztowny.


Oczekiwania

Biorąc pod uwagę wszystkie problemy, z którymi przyszło się zmierzyć spółce Polski Tytoń, zdecydowano o wdrożeniu systemu zarządzającego Axence nVision z wszystkimi modułami, do 500 monitorowanych urządzeń. Program ten umożliwia administrowanie oraz bieżące raportowanie o stanie każdego z podłączonych do sieci urządzeń. Oczekiwano podniesienia poziomu bezpieczeństwa infrastruktury IT spółki, jak również ograniczenia użytkowania sprzętu firmowego w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, głównie poprzez instalowanie potencjalnie groźnego oprogramowania bez licencji, czy podłączanie prywatnych nośników z danymi.

 

Rozwiązanie

Już na etapie pracy z wersją testową systemu Axence nVision, klient zauważył wiele plusów takiego rozwiązania. Przede wszystkim, zdalna konsola umożliwia zdefiniowanym administratorom dostęp do programu z dowolnego komputera. Pozwala to na bieżące monitorowanie parametrów aplikacji, podglądu dziennika zdarzeń czy  usług systemowych. Dzięki temu uzyskać można większą płynność procesów zachodzących w sieci. Za sprawą kontroli ruchu sieciowego na portach, dostępnej w module Network zostało ograniczone podłączanie zewnętrznych urządzeń prywatnych. Ten sam moduł pozwala na monitorowanie warunków środowiskowych panujących w serwerowni.
Zapewnia to ochronę przed awariami, możliwą dzięki systemowi wczesnego alarmowania w razie przekroczeń wartości ustawionych wcześniej jako krytyczne. Przykładowo, w przypadku niebezpiecznego podniesienia się temperatury serwera czy braku miejsca na dysku, administrator zostanie powiadomiony o zagrożeniu drogą elektroniczną lub smsem. Po wdrożeniu oprogramowania Axence nVision można zauważyć znaczną poprawę wydajności pracowników. Do tej pory korzystanie z przeglądarek internetowych było niczym nieskrępowane. Znaczną optymalizację wykorzystania czasu pracy uzyskano za pomocą ograniczeń wyświetlania portali społecznościowych czy serwisu YouTube, nałożonych przez pracodawcę.

 

Efekty

Najważniejszą korzyścią, którą zyskał Polski Tytoń dzięki wdrożeniu rozwiązania Axence nVision jest poprawa przejrzystości i użyteczności sieci firmowej. Dział Informatyki otrzymał dostęp z jednego miejsca do monitorowania wszystkich procesów zachodzących w sieci. Wgląd  w gromadzone i analizowane przez system dane, umożliwia łatwe wykrywanie zakłóceń pracy wszystkich urządzeń. Wdrożenie nVision wiązało się również z korzyściami finansowymi. Zostały zredukowane koszty utrzymania i konserwacji infrastruktury IT, przy jednoczesnym podniesieniu wydajności pomocy technicznej.  Kontrola nad działaniem i użytkowaniem sieci w Zakładach Sprzedaży, doprowadziła do wzrostu skuteczności oraz efektywności procesów biznesowych. Zauważalne było to w relacjach zachodzących zarówno pomiędzy poszczególnymi oddziałami terenowymi  czy pojedynczymi pracownikami, których wydajność bardzo wzrosła. Zyskano również czas, dzięki możliwości szybkiego reagowania na błędy systemowe i zdalnego udzielania pracownikom pomocy, bez konieczności samodzielnego diagnozowania przez nich problemu.

Polski Tytoń z Agentami nVision

/ 28 stycznia 2015 /

box_nvision_pro

Informacje ogólne

Polski Tytoń to jeden z największych ogólnopolskich dystrybutorów wyrobów tytoniowych oraz produktów FMCG. Posiada kilkudziesięcioletnią historią działalności w branży. W ofercie spółki z Radomia znajdują się również usługi logistyczne (magazynowanie, picking i konfekcjonowanie czy dowóz) oraz usługi dla handlu, które realizowane są za pomocą wielofunkcyjnych terminali. Tysiące produktów i sieć dystrybucyjna obejmująca obszar całej Polski umożliwia obsługę kilkunastu tysięcy punktów sprzedaży w obrębie całego kraju. Sprzedaż realizowana jest w Zakładach Sprzedaży oraz poprzez przedstawicieli terenowych, którzy docierają bezpośrednio do klientów. Spółka pracuje ciągle nad polepszeniem jakości świadczonych usług, by jak najlepiej dopasować się do wymagającego odbiorcy. Inwestując w szkolenia kadry i modernizację systemu, chce gwarantować usługi na najwyższym poziomie.

 

Problemy, które należało rozwiązać

Jednym z wyzwań, którym Dział Informatyki Polskiego Tytoniu musiał stawić czoła, były oddziały terenowe, odpowiedzialne za dystrybucję towarów na teren całego kraju. Spółka z siedzibą główną w Radomiu, posiada na terenie Polski sieć Zakładów Sprzedaży i kilkaset pojazdów dostawczych. Każda z lokalnych siedzib, ma swój system do zarządzania siecią, niesprzężony z innymi oddziałami. Koniecznym stało się zatem znalezienie narzędzia, które umożliwiłoby kontrolowanie procesów zachodzących  w sieci, w poszczególnych filiach.

Kolejnym obszarem zainteresowań było monitorowanie zasobów sprzętowych, między innymi  serwerowni i poszczególnych stacji roboczych.  Wytyczne odnośnie przechowywania danych oraz konsekwencje ich nieprzestrzegania, często nie są jasne dla pracowników. Instalacja nielicencjonowanego lub szkodliwego oprogramowania, mogła doprowadzić do wielu zagrożeń, takich jak narażenia bezpieczeństwa danych przedsiębiorstwa, a nawet ich wycieku.

Trzecią kwestią, którą wzięto pod lupę, było użytkowanie komputerów i urządzeń sieciowych przez pracowników. Zespół pracujący w spółce poinstruowany był o zakazie podłączania własnych nośników z danymi do sprzętu, na którym pracują, jednak nie wszyscy się do tego stosowali. Problemy dotyczyły również konserwacji sprzętu. Niesprawne urządzenia, nieaktywne licencje na programy czy nieświadomie wprowadzone przez użytkowników zmiany w ustawieniach, doprowadzić mogły do naruszenia bezpieczeństwa sieci. By pomóc pracownikowi w rozwiązaniu kwestii sprzętowych, specjaliści IT Polskiego Tytoniu, musieli liczyć się z tym, iż wiedza zespołu często nie jest wystarczająca do zdiagnozowania problemu. W konsekwencji  nawet najdrobniejsza usterka wymagała porady i przyjazdu informatyka. Taki system rozwiązywania problemów, jest nie tylko czasochłonny, ale  również kosztowny.


Oczekiwania

Biorąc pod uwagę wszystkie problemy, z którymi przyszło się zmierzyć spółce Polski Tytoń, zdecydowano o wdrożeniu systemu zarządzającego Axence nVision z wszystkimi modułami, do 500 monitorowanych urządzeń. Program ten umożliwia administrowanie oraz bieżące raportowanie o stanie każdego z podłączonych do sieci urządzeń. Oczekiwano podniesienia poziomu bezpieczeństwa infrastruktury IT spółki, jak również ograniczenia użytkowania sprzętu firmowego w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, głównie poprzez instalowanie potencjalnie groźnego oprogramowania bez licencji, czy podłączanie prywatnych nośników z danymi.

 

Rozwiązanie

Już na etapie pracy z wersją testową systemu Axence nVision, klient zauważył wiele plusów takiego rozwiązania. Przede wszystkim, zdalna konsola umożliwia zdefiniowanym administratorom dostęp do programu z dowolnego komputera. Pozwala to na bieżące monitorowanie parametrów aplikacji, podglądu dziennika zdarzeń czy  usług systemowych. Dzięki temu uzyskać można większą płynność procesów zachodzących w sieci. Za sprawą kontroli ruchu sieciowego na portach, dostępnej w module Network zostało ograniczone podłączanie zewnętrznych urządzeń prywatnych. Ten sam moduł pozwala na monitorowanie warunków środowiskowych panujących w serwerowni.
Zapewnia to ochronę przed awariami, możliwą dzięki systemowi wczesnego alarmowania w razie przekroczeń wartości ustawionych wcześniej jako krytyczne. Przykładowo, w przypadku niebezpiecznego podniesienia się temperatury serwera czy braku miejsca na dysku, administrator zostanie powiadomiony o zagrożeniu drogą elektroniczną lub smsem. Po wdrożeniu oprogramowania Axence nVision można zauważyć znaczną poprawę wydajności pracowników. Do tej pory korzystanie z przeglądarek internetowych było niczym nieskrępowane. Znaczną optymalizację wykorzystania czasu pracy uzyskano za pomocą ograniczeń wyświetlania portali społecznościowych czy serwisu YouTube, nałożonych przez pracodawcę.

 

Efekty

Najważniejszą korzyścią, którą zyskał Polski Tytoń dzięki wdrożeniu rozwiązania Axence nVision jest poprawa przejrzystości i użyteczności sieci firmowej. Dział Informatyki otrzymał dostęp z jednego miejsca do monitorowania wszystkich procesów zachodzących w sieci. Wgląd  w gromadzone i analizowane przez system dane, umożliwia łatwe wykrywanie zakłóceń pracy wszystkich urządzeń. Wdrożenie nVision wiązało się również z korzyściami finansowymi. Zostały zredukowane koszty utrzymania i konserwacji infrastruktury IT, przy jednoczesnym podniesieniu wydajności pomocy technicznej.  Kontrola nad działaniem i użytkowaniem sieci w Zakładach Sprzedaży, doprowadziła do wzrostu skuteczności oraz efektywności procesów biznesowych. Zauważalne było to w relacjach zachodzących zarówno pomiędzy poszczególnymi oddziałami terenowymi  czy pojedynczymi pracownikami, których wydajność bardzo wzrosła. Zyskano również czas, dzięki możliwości szybkiego reagowania na błędy systemowe i zdalnego udzielania pracownikom pomocy, bez konieczności samodzielnego diagnozowania przez nich problemu.

pobierz materiały

pobierz zdjęcia

 • logotyp 2010 -300 dpi
 • box_nvision_pro
 • Axence_logo

Kontakt dla mediów

 • Lukasz Wilczynski
  Łukasz Wilczyński

  tel. 516 036 036

  l.wilczynski (@) planetpr.pl

 • AWmini
  Anna Watza

  tel. 516 086 086

  a.watza (@) planetpr.pl

 • Podraza
  Urszula Podraza

  tel. 606 380 677

  u.podraza (@) planetpr.pl

 • Szymon_Szymczyk_m
  Szymon Szymczyk

  tel. 602 701 061

  s.szymczyk (@) planetpr.pl

 • Joanna_frejus
  Joanna Frejus

  tel. 503 168 642

  j.frejus (@) planetpr.pl

 • Grzegorz_Spiewak_mm
  Grzegorz Śpiewak

  tel. 666 300 054

  g.spiewak (@) planetpr.pl

 • Worytko_M1
  Magda Worytko

  tel. 666 300 014

  m.worytko (@) planetpr.pl

 • Edyta_m
  Edyta Lenart

  tel. 731 431 302

  e.lenart (@) planetpr.pl

 • MU-foto-mini
  Michał Urbanik

  tel. 666 300 053

  m.urbanik (@) planetpr.pl