plane

Centrum prasowe

Zmiany w Dyrektywie w Sprawie Usług Płatniczych: wielostopniowa autoryzacja ma zwiększyć bezpieczeństwo

/ 16 lutego 2016 /

finance-1074727_1280

Ogłoszona w maju 2015 roku druga wersja Dyrektywy Komisji Europejskiej w Sprawie Usług Płatniczych (PSD2) to ważny, pierwszy krok w podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa instytucji finansowych. Ma ona na celu wprowadzenie „silnych metod autoryzacji”, zdefiniowanych jako wykorzystujące co najmniej dwuskładnikową autoryzację, w której każdy z elementów jest od siebie niezależny.

 

więcej w załączonym pliku informacji prasowej

Zmiany w Dyrektywie w Sprawie Usług Płatniczych: wielostopniowa autoryzacja ma zwiększyć bezpieczeństwo

/ 16 lutego 2016 /

finance-1074727_1280

Ogłoszona w maju 2015 roku druga wersja Dyrektywy Komisji Europejskiej w Sprawie Usług Płatniczych (PSD2) to ważny, pierwszy krok w podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa instytucji finansowych. Ma ona na celu wprowadzenie „silnych metod autoryzacji”, zdefiniowanych jako wykorzystujące co najmniej dwuskładnikową autoryzację, w której każdy z elementów jest od siebie niezależny.

 

więcej w załączonym pliku informacji prasowej